Algemene voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen van Paperhugs en Lidy de Koning – Illustrations zijn de Algemene Voorwaarden van de BNO (2013) van toepassing, welke zijn Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40539096 en te downloaden via www.bno.nl/voorwaarden.